สนามกีฬาและที่พักนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Location: Thammasat University, Rangsit Campus, Phahonyothin Road, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani Province

Client: กระทรวงการคลัง

Scope of Work : Project Management Consultant

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ : กลุ่ม TRKT ประกอบด้วย 4 บริษัท 

T   = TACE (TACE Ltd.)

R   = RKV (R.K.V. ENGINEERING CONSULTANT Co., Ltd.)

K   = KEEN (KEEN CONSULTANTS Co., Ltd.)

T   = TEAM (TEAM CONSULTING ENGINEERS Co., Ltd.)

Construction Area : On over 2,000 rai of Thammasat University, Rangsit Campus

Building Type : สนามกีฬาและที่พักนักกีฬา

Unit Detail : สนามกีฬาหลัก  ความจุ 20,000 คน

สนามกีฬาหลัก  ความจุ 20,000 คน

ศูนย์กีฬาทางน้ำ  ความจุ 2,000 คน

อาคารยิมเนเซียมสำหรับใช้แข่ง

กีฬาแบดมินตัน   ความจุ 3,000 คน

กีฬาแฮนด์บอล   ความจุ 3,000 คน

กีฬาบาสเกตบอล, ยูโกและนวยปล้ำ ความจุ 13,000 คน

กีฬาเซปักตะกร้อ   ความจุ 5,000 คน

กีฬาปิงปอง  ความจุ 3,000 คน

กีฬาฟันดาบ  ความจุ 3,000  คน

งานภูมิทัศน์  และสนามกีฬากลางแจ้ง

กลุ่มหมู่บ้านนักกีฬา  จำนวน 4,900 ห้อง

กลุ่มอาคารศูนย์สันทนาการ

Construction Cost : Baht. 6,000,000,000.00

Duration : 2539-2541