ปรับปรุงสถานที่เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550)

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร และบริหารจัดการใช้พื้นที่

ลักษณะอาคาร : สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ยิมเนเซียม บ้านพักนักกีฬา และสำนักงานอำนวยการ

พื้นที่ก่อสร้าง :

– ปรับปรุงอาคาร : สนามกีฬาหลัก 1 อาคาร, สระว่ายน้ำในร่ม 3 สระ 1 อาคาร,สนามกีฬากลางแจ้ง 3 สนาม, บ้านพักนักกีฬา 20 อาคาร,โรงอาหารพร้อมโรงครัว 1 อาคาร, ยิมเนเซียม 7 อาคาร

– ก่อสร้างอาคาร : อาคารอำนวยการ 1 อาคาร, ศูนย์ขนส่ง 1 อาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง : 430,538,000 บาท

ปีที่ก่อสร้าง : ต.ค. 2549 – ส.ค. 2550