โรงงานหาดทิพย์ สาขาพุนพิน

Location : ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Client : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 

Scope of Work : Project Management Consultant ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อการจัดการงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

Building Type : Industrial 

Unit Detail : โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

Construction Cost : 334,000,000.00 บาท

Duration : มิ.ย. 55 – มี.ค. 56