โปรแกรม Zoom ทำออกมาให้คนธรรมดาๆ ที่มีแค่มือถือ ก็สามารถประชุมออนไลน์ได้ เหมือนที่บริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจ100 ล้านเท่านั้นที่เคยทำได้
Zoom เป็นฝีมือ อิริค หยวน (Eric Yuan)หนุ่มจีน จบคอมพิวเตอร์จากจีน แล้วเข้ามาทำงาน ในอเมริกา มีความฝันที่จะสร้างโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่ใช้ง่ายๆสำหรับคนทุกคน ให้เริ่มใช้ฟรี ใช้ครั้งแรกแล้วคนติดใจ ทันที รวมทั้งผมที่ลองใช้มาก่อนหลายๆโปรแกรมก่อนหน้านี้ ต้องยินดียอมจ่ายเงินเป็นสมาชิก.
ปัจจุบันมีคน 300 ล้านคนทั่วโลกเปิดใช้ Zoom ในแต่ละวัน
อิริค หยวน จึงเป็นตัวอย่างรายล่าสุดของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถเปลี่ยนความคิดดีๆออกมาเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

***ทุกวันเสาร์ พบกับเรื่องราวในวงการนักคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คัดเลือกแล้ว โดยอาจารย์ต่อ ใน “ เสาร์สรรสร้าง”