เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ รวมพิมพ์เป็นเล่มที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2554
มีให้ดาวน์โหลดทั้งหมด 165 หน้า โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ได้:

https://www.tace.co.th/new/wp-content/uploads/Ebook-เปิดสมองมองก่อสร้าง-โดย-รศ.ดร.ต่อตระกูล-ยมนาค.pdf

“เปิดสมองมองก่อสร้าง”
เป็นบทความที่ผมเขียนลงในวารสารConstruction & Property ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ตลอดช่วง 4 ปี รวม 22 เรื่องด้วยกัน โดยแต่ละเดือนนั้น ผมใช้เวลาค้นหาเป็นอาทิตย์ ได้ข้อมูลเป็นร้อยหน้าจากอินเตอร์เน็ต และรูปภาพประกอบจาก Google Images แล้วจึงมาตัดออกให้เหลือบทความลงพิมพ์ครั้งละ 3 หน้า
      ตอนที่เริ่มเขียนบทความ คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล บรรณาธิการของวารสารฯบอกว่าให้ผมเขียนได้ตามใจชอบ ไม่กำหนดเรื่อง จึงให้ซื่อคอลัมภ์ว่า “Special Shot” ตอนหลังมาพบว่าที่ผมเขียนไปส่วนมาก ผมเขียนในเรื่องที่ผมสนใจ คือเรื่องราวใหม่ๆ ในวงการก่อสร้างที่เป็นความคิดใหม่ๆ ทั่วโลกและประเทศไทย และมาพบอีกว่าในโลกยุคปัจจุบัน ประเทศที่จะร่ำรวยต่อไป จะต้องเป็นประเทศที่มีสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งผมยกตัวอย่างประเทศเกาหลีมาเขียนไว้ 1 บทความ
     ผมอยากให้หนังสือเล่มนี้มีส่วนที่จะทำให้คนในวงการก่อสร้างไทยได้มองการก่อสร้างในอนาคตใหม่ๆ ที่เป็นงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
ผมจึงจัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กนี้ เพื่อเป็นของขวัญมอบให้เฉพาะกับผู้ที่ผมสนิทและคุ้นเคย ในปีใหม่ พ.ศ.2554 และเป็นปีสำคัญที่ ปีนั้นบริษัท TACE Ltd. ได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี

*** พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ ในวงการก่อสร้าง ทุกๆเช้าวันจันทร์ เป็นประจำ ในเฟสบุ๊ค “ ต่อตระกูล ยมนาค”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น