เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เปิดดูและฟังผม ได้ จากที่ไปพูดในหัวข้อ “เปิดสมองงานก่อสร้าง ปัจจุบัน-อนาคต
    มุมมองการผสานงานออกแบบงานวิศวกรรมกับงานสถาปนิก “
ที่งานสถาปนิก 65 เมื่อ 28 เมษายน ได้ที่นี่ :
https://m.youtube.com/watch?v=wmdq0SeTFl8

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ ได้ที่นี่เป็นประจำ โดยอาจารย์ต่อ