ปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (อาคารเดิม)

Project : ปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (อาคารเดิม)
Location : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Client : บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา)
Scope of Work : Construction Management
(ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน
และงานระบบประกอบอาคาร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดวัสดุที่จะใช้)
Building Type : Hospital
Unit Type : อาคารเก่า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สูง 4 ชั้น
Duration : 2554  (6 เดือน)