1 win casino1win aviatormosbetmosbet casinopin-upmostbet aviator login1 winmostbet1 win azpin up casino1winmosbetpin up bettingparimatchlacky jet4era betmostbet casinoparimatchpin up azerbaijanlucky jet casino1win slot4rabet mirror1 win casinoluckyjet1wınmosbetaviator4rabet bangladesh1 winpin up az1win onlinepin up indialucky jetmostbet azmostbetpin up kz1win1win casino1win saytimostbet aviatorlucky jetmostbetmostbet onlinepinup loginpin uppin up1win login4r betmosbet indiamostbet azaviator mostbet

The NAAM Hotel

Project : The NAAM Hotel  (แม่น้ำฟอรัม) 

Location : Charoenkrung 72 Rd. Bangkok.

Client : Menam Forum Co., Ltd.

Scope of Work : Project management consultant

Building Type : Hotel & Resort

Riverside Hotel and Grand Ballroom

Land size 6 rai (2.4 acre)

90 meters of river front

All hotel rooms have river view and  balcony

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ : บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด (TACE Ltd.)

เริ่มงานตั้งแต่ขั้นคัดเลือกผู้ออกแบบ ขณะนี้ขั้นออกแบบเสร็จแล้ว กำลัง  ดำเนินการขั้นประมูลก่อสร้าง

ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด (OBA)

ผู้ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด (SFC)

ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน : บริษัท ลีโออินเตอร์เนชั่ลแนล ดีไซน์กรุ๊ป จำกัด (LEO)

ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม : บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จํากัด (LCO)

ที่ปรึกษาการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : บริษัท ไท – ไท วิศวกร จำกัด (TTE)

back