ปรับปรุงอาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (อาคารเดิม)

Location : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Client : บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา)

Scope of Work : Construction Management
(ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดวัสดุที่จะใช้)

Building Type : Hospital

Unit Type : อาคารเก่า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สูง4ชั้น

Duration : 2554  (6 เดือน)