โครงการ Bangkok Prep Primary 77

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท (อ่อนนุช ซอย 1)

เจ้าของโครงการ : โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

ลักษณะอาคาร : อาคารเรียน 2 อาคาร และสนามเทนนิส

อาคาร E  สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน (ที่จอดรถ)

อาคาร F  สูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน (ที่จอดรถ)

ราคาค่าก่อสร้าง : …………………….. บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : …………………….. ตารางเมตร

ปีที่ก่อสร้าง : ก.พ. 2564 – ก.ย. 2565

Back