โครงการ อิมเพลสชั่น เอกมัย (IMPRESSION EKKAMAI)

ที่ตั้งโครงการ : เอกมัย กทม.

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (ในเครือบมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

ลักษณะอาคาร : อาคารพักอาศัย 2 อาคาร และอาคารจอดรถ 1 อาคาร

อาคาร A  สูง 25 ชั้น

อาคาร B  สูง 43 ชั้น 

อาคาร C  Auto Parking สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 7 ชั้น

ราคาค่าก่อสร้าง : 1,200,000,000.- บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 40,397 ตร.ม. (บนที่ดิน 2-3-3.90 ไร่)

ปีที่ก่อสร้าง : พ.ค. 2564 – ม.ค. 2567

Back