โครงการ ปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคาร 100 ปี พระศรีฯ รพ.ศิริราช

ที่ตั้งโครงการ : โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก กทม.

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะอาคาร : ปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคาร 100 ปี  ชั้น 4 และ 5 จำนวน  10 ห้อง

ราคาค่าก่อสร้าง : 45,500,000 บาท 

พื้นที่ก่อสร้าง : ห้องผ่าตัดจำนวน 10 ห้อง  

ปีที่ก่อสร้าง : 10 ส.ค. 2563  –  5 ส.ค. 2564

Back