โครงการ ปรับปรุงหอพักพยาบาล 9 ชั้น ถนนบางขุนนนท์ รพ.ศิริราช

ที่ตั้งโครงการ : ถนนบางขุนนนท์ กทม.

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะอาคาร : อาคารหอพักพยาบาล 9 ชั้น

ราคาค่าก่อสร้าง : 66,900,000 บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 6,700  ตารางเมตร   

ปีที่ก่อสร้าง : 22 ก.ย. 2563  –  3 ธ.ค. 2565

Back