โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และโถงพักคอย ตึกผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

ที่ตั้งโครงการ : โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก กทม.

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะอาคาร : ปรับปรุงหน่วยตรวจศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  และโถงพักคอย ชั้น 4

ราคาค่าก่อสร้าง : 26,000,000 บาท 

พื้นที่ก่อสร้าง : 1,676  ตารางเมตร   

ปีที่ก่อสร้าง : 20 ส.ค. 2563  –  1 ก.ค. 2564

Back