โครงการ ก่อสร้างศูนย์อาหารสวัสดิการ Food Mall รพ.ศิริราช

ที่ตั้งโครงการ : ถนนวังหลัง กทม.

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะอาคาร : อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ

ราคาค่าก่อสร้าง : 74,508,050.74 บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 3,105 ตารางเมตร 

ปีที่ก่อสร้าง : 1 มี.ค. 2564  –  31 ส.ค. 2565

Back