เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

Up date การก่อสร้างอาคารที่จะสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 1 กิโลเมตร ชื่อ Jeddah Tower ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

     เริ่มสร้างในปี 2014 เดิมมีแผนจะสร้างเสร็จใน 4 ปี แต่ยังคงสร้างไม่เสร็จคงค้างอยู่ที่เดิม ตามภาพที่ถ่ายล่าสุดเมื่อ ปลายปี 2021

อ่านเรื่องราวละเอียดทำไมอาคารนี้ สร้างไม่เสร็จ ที่เคยเล่าไว้เมื่อ2 ปีที่ผ่านมา ได้ในที่เก็บรวบรวมบทความ “ เปิดสมองมองก่อสร้าง” ไว้ย้อนหลังทั้งหมดซึ่งรวบรวมไว้ที่:

https://www.tace.co.th/new/เปิดสมองมองก่อสร้าง-13/