เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

Perdido คือแท่นเจาะน้ำมัน ที่มีรูปลักษณะแบบดั้งเดิม ที่เคยครองสถิติลึกที่สุดในโลก ที่ 2,450 เมตร แต่เป็นแบบลอยอยู่แล้วใช้เหล็กดึงขึงยึดกับใต้ทะเล (Floating oil platform )
     แต่ปัจจุบันสถานี Stones ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือ ของบริษัทShell ได้เป็นสถานีลอยน้ำผลิตน้ำมันที่ลึกที่สุดในโลกที่ความลึก 2,900 เมตร แบบ FPSO(Floating Production, Storage and Offloading facility ) มาตั้งแต่ ปี 2016

     การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง จากการใช้แท่นเหล็กลงไปหยั่งยึดที่พื้นทะเล กลับมาเป็นการใช้เรือลอยน้ำแทนได้นั้น ก็เพราะได้มีการค้นคิดท่อดูด แก็สและน้ำมันใหม่ ที่วางไวัใต้น้ำ ให้แกว่งและลอยขึ้นลงตามคลื่นทะเลได้ โดยไม่เสียหาย นับเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญ ที่จะทำให้เปลี่ยนโฉมหน้าของแท่นผลิตน้ำมันไป และสามารถไปลึกได้แทบไม่จำกัดระยะอีกต่อไป บริษัท Shell จะใช้เรือลักษณะนี้ในอีกถึง 10 โครงการในอนาคต

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการก่อสร้างได้ชุดเปิดสมองมองก่อสร้างครั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ต่อขอเสนอ ตัวอย่างการค้นคิดวัสดุและวิธีการก่อสร้างแบบใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เราเคยเห็นๆกันไปอย่างคาดไม่ถึงได้

 

Perdido คือแท่นเจาะน้ำมัน ที่มีรูปลักษณะแบบดั้งเดิม ที่ลึกที่สุดในโลก ที่ 2,450 เมตร แต่เป็นแบบลอยอยู่ แล้วใช้เหล็กดึงขึงยึดกับใต้ทะเล (Floating oil platform )
แท่นขุดเจาะ แบบเดิม ที่ใช้โครงเหล็กลงไปยึดที่ก้นทะเล จะสร้างได้ไม่เกิน 500 เมตร
Stones is the world’s deepest oil and gas project, operating in around 2,900 metres (9,500 feet) of water in an ultra-deep area of the US Gulf of Mexico. The project started production in September 2016 from a Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) facility
ลักษณะการยึด โยงใต้ทะเล ของสถานี Stones ที่เป็นเรือ