เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

Inspection Drone

โดรน สำหรับบินตรวจงานก่อสร้างภายในอาคาร มีแล้ว มาพร้อมกับ โปรแกรม Inspector 4.0 สำหรับใช้ตรวจงานก่อสร้างโดยเฉพาะ
     ตัวโดรนที่ชื่อ Elios นี้มีโครงป้องกันไว้รอบตัว เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกเมื่อบินเข้าไปตรวจงานในอาคาร
     และนอกจากจะมีกล้องเพื่อถ่ายภาพและวิดิโอตามปกติแล้ว ยังติดตั้ง LiDAR sensor ไว้บันทึกภาพรายละเอียดบริเวณภายในอาคารเพื่อไปสร้างเป็น 3 D โมเดลได้อีกด้วย เพื่อบันทึกและนำไปใช้ในรายงานความก้าวหน้าของงานภายในอาคารได้ ซึ่งโดรนทั่วๆไปจะใช้บินตรวจตราได้เฉพาะงานภายนอกเท่านั้น

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ใน “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “
สรรหามาให้โดยอาจารย์ต่อ

 

โครนที่สามารถใช้ บินตรวจตรางาน ภายในอาคารได้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเพิ่มสมรรถภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถตรวจงานได้ทุกจุดของอาคาร ไม่มีหลุดรอดสายตาไปได้
นอกจากจะมีกล้องเพื่อถ่ายภาพและวิดิโอตามปกติแล้ว ยังติดตั้ง LiDAR sensor ไว้บันทึกภาพรายละเอียดบริเวณภายในอาคารเพื่อไปสร้างเป็น 3 D โมเดล และมีไฟLED อีก 4 แผงไว้ส่องสว่างให้เก็บภาพในที่มืดได้
โดรนสำหรับตรวจงานก่อสร้าง ทั่วไปจะ ทำงานได้ใน 6 เรื่องนี้
1.LAND SURVEYS
2.BUILDING INSPECTIONS
3.PROVIDING VISUAL MATERIAL FOR CLIENTS & STAFF
4.MONITORING ON-SITE ACTIVITIES
5.SECURITY SURVEILLANCE
6.MAPPING DATA

ส่วนโดรนรุ่นที่ทำเฉพาะมาสำหรับตรวจงานการก่อสร้าง ที่ติดตั้ง LiDAR sensor ไว้ จะสามารถสร้าง 3 D โมเดล ของความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งภายในอาคาร และภายนอกได้อีกด้วย