เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“Downtown Circle” คือชื่อของ โครงการ วงแหวนลอยฟ้า รอบอาคารที่สูงที่สุดของโลก ที่นครดูไบ
     แนวคิดนี้ มาจากทีมผู้ออกแบบของดูไบ เอง ชื่อ Znera Space เป็นวงแหวนยกสูง 550 เมตร ที่มีพื้นที่ใช้สอยหลากหลายอยู่ในวงแหวนที่จะยาวถึง 3 กิโลเมตร เชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้า ที่ห้อยอยู่ข้างใต้วงแหวนนี้ ซึ่งจะวิ่งวนเป็นวงกลม เชื่อมต่อจุดต่างๆอยู่ตลอด

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบ กับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการก่อสร้างในคอลัมน์ประจำชื่อ ” เปิดสมองมองก่อสร้าง ” นำเสนอโดยอาจารย์ต่อ