ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศ การเสวนา “ถอดบทเรียนเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้า ถึง อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส”

ประเด็นสุด HOT • การกำหนดลำดับขั้นตอนการส่งเสียงเตือนภั …

บรรยากาศ การเสวนา “ถอดบทเรียนเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้า ถึง อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส” Read More »

“คอนโดแม่น้ำเรสซิเดนท์” ได้สร้างสถิติใหม่เทคอนกรีต 900 คิวบิค เมตรต่อชั่วโมง เทคอนกรีตฐานรากครั้งใหญ่มากกว่า 8,000 คิว

เมื่อค่ำของวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โครงการแม่น้ำเรสซ …

“คอนโดแม่น้ำเรสซิเดนท์” ได้สร้างสถิติใหม่เทคอนกรีต 900 คิวบิค เมตรต่อชั่วโมง เทคอนกรีตฐานรากครั้งใหญ่มากกว่า 8,000 คิว Read More »