Modern Technologies For Fast Construction Housing

เปิดสมองมองก่อสร้าง วันจันทร์นี้ ขอนำคลิปรวบรวมการก่อสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว จากทั่วโลกมาให้ดู มีทั้งการใช้วัสดุหลากหลายตั้งแต่คอนกรีต เหล็ก ไปถึงไม้ และโฟม หรือเปิดดูคลิปยาว 10 นา […]

Read More

100 Companies

บริษัท วิศวกร ที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จํากัด (TACE) ขณะที่ธุรกิจการก่อสร้างกําลังเติบโตอย่างสอดรับกับสภาพ ความเป็นไปของเมือง และวิถีชีวิตของผู้คน ทําให้คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้ […]

Read More

100 ENGINEERS Vision & Experience THAILAND 2011 by Engineering Today

“ถ้าผมจะให้รางวัลกับวิศวกรผมจะให้เพราะชีวิตจิตใจเขาเป็นวิศวกร” จากผลงานในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพในหลายต่อหลายโครงการ ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย โรงแรมและรีสอร์ต สถาบันการ […]

Read More

Lab Room เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่ สร้างห้องเสมือนจริงก่อนนำไปก่อสร้างจริงลดระยะเวลาก่อสร้าง

“Lab Room” ในความหมายทั่วไปคือ การทดลองผลิต (Pllot Production) ของโรงงาน เพื่อผลิตออกมาเป็นต้นแบบ ก่อนจะทำการผลิตจริงในปริมาณมาก (Mass Production) ในระดับอุตสาหกรรม แต่“Lab Room&#822 […]

Read More

แนวคิดการทำงานแบบ Single Team

โครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์ชูแนวคิดการทำงานแบบ Single Team ตอบโจทย์ก่อสร้างได้เร็วขึ้นแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยลง ในการก่อสร้างอาคารสูงพิเศษ (Super Tower) จะต้องอาศัยความร่วมมืจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝาย ทั้งเจ้ […]

Read More

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค Tace 25 ปี ควบคุมงานคุณภาพบนเส้นทางวิศวกรที่ปรึกษามืออาชีพ

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มีบุคคลผู้หนึ่งที่เดินบุกเบิกมาบนเส้นทางของการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ผู้แน่วแน่ในการทํางานอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ วิศวกรอย่างมั่นคง วิศวกรท่านนี้ คือ รองศา […]

Read More

ขบวนการคิดแบบ VE (Value Engineering) เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานที่ปรึกษา โครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์  หลักการและขบวนการทาง VE หรือวิศวกรรมคุณค่า หรือที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันอีกหลายชื่อว่า Value Management และ Value Analysis เป็นศาสตร์ […]

Read More

Tips ของการก่อสร้าง ระบบ Loop Construction

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด 1.Teamwork  สิ่งสําคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความสําเร็จของการทํางานก่อสร้าง ระบบ Loop Construction คือ Teamwork ทุก […]

Read More

“จ่อเอาผิดวิศวกร หลังนั่งร้านก่อสร้างถล่ม”ที่ภูเก็ต

ผมเห็นชอบด้วยที่วิศวกร จะต้องถูกพาดหัวข่าว แบบนี้เพราะเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ หากแต่เป็นเรื่องความละเลยทางวิชาชีพวิศวกรรม และเป็นความรับผิดชอบของวิศวกรตาม กฏหมาย หลายมาตรา ตามข่าวมีคนงานดับ3เจ็บ […]

Read More

อาคารไม้ไผ่สูง 5 ชั้นสร้างขึ้นเพื่อรับนักท่องเที่ยวชมวิว ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ถูกปิดห้ามใช้

เป็นเรื่องโชคดีที่เรายังมีกฏหมายควบคุมอาคาร ใช้อยู่ และในกรณีนี้อบต.โป่งผา ได้รีบเข้าไปห้ามไม่ให้คนเข้าไปใช้ได้ทันการ เพราะถ้าปล่อยคนขึ้นเต็มทุกชั้นเมื่อไหร่ ก็จะพังแน่นอน รูปที่ผมส่งมาให้ เป็นรูปที่ […]

Read More