บทความประจำ

บักมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ (Buckminster Fuller) มีชื่อเสียงมากจากผลงานออกแบบ จีโอดีสิกโดม ( Geodesic Dome)

เปิดสมองมองก่อสร้าง โดยต่อตระกูล ยมนาค บักมินสเตอร์ ฟุล …

บักมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ (Buckminster Fuller) มีชื่อเสียงมากจากผลงานออกแบบ จีโอดีสิกโดม ( Geodesic Dome) Read More »

คุณพระเจริญวิศวกรรม คณบดีคนแรก ของหลักสูตร ขั้น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ของคณะวิศวฯจุฬาฯ

เปิดสมองมองก่อสร้าง โดย ต่อตระกูล ยมนาค คุณพระเจริญวิศว …

คุณพระเจริญวิศวกรรม คณบดีคนแรก ของหลักสูตร ขั้น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ของคณะวิศวฯจุฬาฯ Read More »

จากเตียง รพ. สนาม จากกระดาษกล่อง วัสดุนี้ถูกนำไปใช้สร้าง เป็นบ้านขนาดใหญ่ก็มีแล้ว

เปิดสมองมองก่อสร้าง โดย ต่อตระกูล ยมนาค จากเตียง รพ. สน …

จากเตียง รพ. สนาม จากกระดาษกล่อง วัสดุนี้ถูกนำไปใช้สร้าง เป็นบ้านขนาดใหญ่ก็มีแล้ว Read More »

บ้านพักคนงานก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมาพร้อมกับบริษัทก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี

เปิดสมองมองก่อสร้าง โดย ต่อตระกูล ยมนาค บ้านพักคนงานก่อ …

บ้านพักคนงานก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมาพร้อมกับบริษัทก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี Read More »