เปิดสมองมองก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง จะถูกหยุดหรือไม่ ? ความจริงแล้ว งานก่อสร้างเป็นงานส่วนใหญ่ที่ต้องทำกลางแจ้ง ท่ามกลางแสงแดดที่มีอุณหภูมิสูง และคนงานไม่ได้นั่งแออัดติดๆกันเหมือนในโรงงาน จึงไม่ใช่สถานที่ ที่เสี่ยงการระบ […]

Read More

เปิดสมองมองก่อสร้าง

แบบ งานระบบสำหรับ Cohort ward หอผู้ป่วยรวมเฉพาะผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งได้ตรวจพบเชื้อแล้ว เพื่อใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน จัดทำโดยวิศวกรปรับอากาศอาสาจากสมาคมวิศวกรปรับอากาศ แห่งประเทศไทย( ACAT) มีรายละเอียดแ […]

Read More

เปิดสมองมองก่อสร้าง

เปรียบเทียบวิธีการก่อสร้าง สะพานส่งน้ำ ( Aquaduct ) ในยุคนี้ กับยุคโรมันเมื่อ 3,000 ปีก่อน ในขณะนั้นที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างเพียงการก่ออิฐ และทฤษฎีโครงสร้างโค้ง (Arch structure system) ต่างก็มีความงด […]

Read More

Modern Technologies For Fast Construction Housing

เปิดสมองมองก่อสร้าง วันจันทร์นี้ ขอนำคลิปรวบรวมการก่อสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว จากทั่วโลกมาให้ดู มีทั้งการใช้วัสดุหลากหลายตั้งแต่คอนกรีต เหล็ก ไปถึงไม้ และโฟม หรือเปิดดูคลิปยาว 10 นา […]

Read More

100 Companies

บริษัท วิศวกร ที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จํากัด (TACE) ขณะที่ธุรกิจการก่อสร้างกําลังเติบโตอย่างสอดรับกับสภาพ ความเป็นไปของเมือง และวิถีชีวิตของผู้คน ทําให้คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้ […]

Read More

100 ENGINEERS Vision & Experience THAILAND 2011 by Engineering Today

“ถ้าผมจะให้รางวัลกับวิศวกรผมจะให้เพราะชีวิตจิตใจเขาเป็นวิศวกร” จากผลงานในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพในหลายต่อหลายโครงการ ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย โรงแรมและรีสอร์ต สถาบันการ […]

Read More

Lab Room เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่ สร้างห้องเสมือนจริงก่อนนำไปก่อสร้างจริงลดระยะเวลาก่อสร้าง

“Lab Room” ในความหมายทั่วไปคือ การทดลองผลิต (Pllot Production) ของโรงงาน เพื่อผลิตออกมาเป็นต้นแบบ ก่อนจะทำการผลิตจริงในปริมาณมาก (Mass Production) ในระดับอุตสาหกรรม แต่“Lab Room&#822 […]

Read More

แนวคิดการทำงานแบบ Single Team

โครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์ชูแนวคิดการทำงานแบบ Single Team ตอบโจทย์ก่อสร้างได้เร็วขึ้นแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยลง ในการก่อสร้างอาคารสูงพิเศษ (Super Tower) จะต้องอาศัยความร่วมมืจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝาย ทั้งเจ้ […]

Read More

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค Tace 25 ปี ควบคุมงานคุณภาพบนเส้นทางวิศวกรที่ปรึกษามืออาชีพ

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มีบุคคลผู้หนึ่งที่เดินบุกเบิกมาบนเส้นทางของการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ผู้แน่วแน่ในการทํางานอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ วิศวกรอย่างมั่นคง วิศวกรท่านนี้ คือ รองศา […]

Read More

ขบวนการคิดแบบ VE (Value Engineering) เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานที่ปรึกษา โครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์  หลักการและขบวนการทาง VE หรือวิศวกรรมคุณค่า หรือที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันอีกหลายชื่อว่า Value Management และ Value Analysis เป็นศาสตร์ […]

Read More