เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

โครงการ W350 เป็นตึกระฟ้าไม้กำลังสร้างในใจกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
     ตึกระฟ้านี้ออกแบบให้มีความสูง 350 เมตร มี 70 ชั้น
     ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นตึกระฟ้าสร้างด้วยไม้ที่สูงที่สุดและ เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
     ไม้กลับมาเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านการปรับปรุงไม้ให้มีความทนทานต่อเพลิงไหม้ได้ อีกทั้งสามารถประกอบไม้ออกมาให้มีขนาดใหญ่ได้ตามที่ต้องการ

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด ‘ เปิดสมองมองก่อสร้าง’ นำมาเสนอเป็นประจำโดยอาจารย์ต่อ