เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

5 ธันวาคม ระลึกถึงรัชกาลที่ 9
ผู้เป็น นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน

*** ทุกเช้าวันจันทร์ มาพบกับเรื่องราวในวงการก่อสร้าง “ เปิดสมองมองก่อสร้าง” วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพในหลวงร. 9 ฝ่าพายุ บันทึกภาพโดย Napan Sevikul
ที่บ้านแม่แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ปรับปรุงแผนที่ประเทศไทยในแผนที่ของพระองค์เอง ซึ่งพระองค์จะบันทึกข้อมูลใหม่ที่ได้จากการทอดพระเนตรเปรียบเทียบสถานที่จริงหรือสอบถามคนในพื้นที่อยู่เสมอ
…”…ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง
ในชีวิต ของบ้านเมืองและของทุกคน
ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับการเอาใจใส่
สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ช่างที่มี
ความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี
และเพียงพอกับความต้องการ…”…

พระราชดำรัส ร.9
ในพิธีเปิดงานแนะแนว
อาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง
ณ ลุมพินีสถาน วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2513