เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

ใช้เทคนิคเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ( 3 D Printer ) มาใช้ก่อสร้างในโครงการ “ศาลายา วัน”
     SCG ( Siam Cement Group ) ได้นำเครื่อง 3 D Printer ขนาดใหญ่ที่สามารถฉีดซีเมนต์ ให้ออกมาเป็นรูปร่าง3มิติใดๆจากงานออกแบบที่ได้เขียนอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมในโครงการก่อสร้างในประเทศไทยแล้ว
     เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่มีอยู่ในประเทศ จะได้นำออกมาจากห้องทดลอง ยกมาสาธิตการทำงานแสดงให้ชม ในวันเปิดตัวโครงการเร็วๆนี้

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง” นำมาเสนอเป็นประจำโดย อาจารย์ต่อ

ผนังคอนกรีตที่มีลวดลายสวยงาม หน้าโครงการ Salaya 1 ที่สร้างด้วย 3 D Printer
เก้าอี้สนาม ในโครงการ ที่มีผิวดูเหมือนเบาะนุ่มๆ นี้ฉีดออกมาจาก 3D Printer
เครื่อง 3D Printer ขณะทำงานฉีดเก้าอี้สนาม ออกมาในห้องปฏิบัติการ ของ SCG