ใครสร้าง ปิรามิด ?

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ใครสร้าง ปิรามิด ? ปิรามิด อันใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดคือ มหาปิรามิด แห่งเมือง กิซ่า ( The Great Pyramid of Giza ) มีชื่อว่าเป็นของฟาโรห์คูฟู จะเห็นเล็กกว่าอันกลางเพราะอยู่ไกลๆหลังสุด ท่ามกลาง กลุ่มปิรามิดนี้ ในทะเลทรายข้างเมืองไคโร เมืองหลวงของประเทศ อิยิปต์ปัจจุบัน

ส่วนปิรามิดที่มีบริเวณส่วนยอดเห็นเป็นหินประดับสีขาวหุ้มสวยงามหลงเหลืออยู่บางส่วน และดูสูงกว่า The Great Pyramid ของฟาโรห์คูฟู เป็นของฟาโีรห์ คูเฟร ผู้ลูก
ที่สำคัญ ในปิรามิดของคูฟู นี้ไม่เคยมีใครพบมัมมี่ของฟาโรห์ใดๆ บรรจุอยู่ภายในใจกลางปิรามิดนี้เลย ห้องที่เรียกว่า ห้องของกษัตริย์ ( King Chamber) นั้น ก็ไม่มีการเขียนภาพเล่าเรื่องใดๆ ไว้บนผนังเช่นเดียวกับห้องเก็บพระศพทุกแห่งที่ค้นพบในหุบเขากษัตริย์

มีทฤษฎีหนึ่ง มีแนวคิดเสนอว่า ฟาโรห์คูฟู ไม่ได้เป็นผู้สร้างสร้าง แต่เป็นผู้ค้นพบปิรามิดเก่าแก่โบราณนี้ที่สร้างมาก่อนนานนับเป็นหมื่นปีทิ้งร้างอยู่จากอารยธรรมโลกยุคโบราณ ที่สูญหายไป
ส่วนฟาโรห์คูเฟ องค์ต่อมาก็ได้เพียงแต่มาสร้างส่วนผิวของปิรามิดอันที่2 ด้วยการประดับผิวหินปูนสีขาว ของปิรามิดทั้งหมด

ผู้สร้างเดิมเมื่อหมื่นปีก่อนหน้านี้จะเป็นใคร ก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถอ้างอิงได้ ทฤษฎีนี้จึงเป็นเพียงสมมุติฐานที่ยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิชาการ
ส่วนที่มีผู้เสนอว่าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์โลก เป็นเทคโนโยยี ของมนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะทำได้ วิศวกรทั่วโลกเห็นตรงกันว่า มนุษย์ในสมัยอียิปต์นั้น ทำได้และมีวิธีสามารถสร้างได้หลายวิธี ที่จะนำหินขนาดใหญ่ ขนาด 1.5 ถึง 2.5 เมตร ที่มีน้ำหนักก้อนละตั้งแต่ 2.5-15 ตัน จำนวนราว 2.3 ล้านก้อน ลากและยกขึ้นไปก่อเป็นปิรามิดที่สูง 147 เมตร ได้

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ที่น่าสนใจ ในชุด“เปิดสมองมองก่อสร้าง”
คัดนำมาเสนอเป็นประจำ โดยอาจารย์ต่อ

กลุ่มปิรามิด ที่เมืองกิซ่า

มหาปิรามิดปัจจุบัน ที่คงเหลือส่วนยอดที่มีหินสีขาวประดับ เปรัยบเทียบกับปิรามิดเดิม ในสมัยฟาโรห์คูฟู

เปรียบเทียบความใหญ่ของหิน ชั้นบนๆที่จะมีขนาดเล็กกว่าชั้นฐานชั้นแรกๆ

ห้องว่างในใจกลางของมหาปิรามิด มีเพียงโลงหิน ที่ว่างเปล่าวางอยู่