เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

โตเกียวทาวเวอร์แห่งบาเบล ( The Tokyo Tower of Babel ) เป็นอาคารที่จะสูงถึง 10 กิโลเมตร
    สูงสุดเท่าที่เคยมีคนคิดฝันจินตนาการกันมา ที่พอจะมีทางเป็นไปได้ นำเสนอเมื่อปี 1992 โดยToshio Ojima อาจารย์ มหาวิทยาลัย วาเซดะ ( Waseda University)

หลังปี 2010 ได้มีอีกหลายความคิดฝัน ที่จะให้สูงขึ้นไปอีก และให้ใหญ่ขึ้นไปอีกอาทิ เช่นอาคารที่จะออกแบบให้คนทั้งโลก 7 พันล้านคนมาอยู่รวมกันได้

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_visionary_tall_buildings_and_structures

    อาคาร The Tokyo Tower of Babel นี้ ถ้าสร้างเสร็จ จะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนได้ถึง 30 ล้านคน
โดยจะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานมากถึง 100-150 ปีและมีค่าก่อสร้างมหาศาล อยู่ที่ประมาณ
22,000,000,000,000 US $ (22 ล้าน ล้าน เหรียญ US $)
     เวลาก่อสร้างและค่าก่อสร้างเช่นนี้จะทำให้ไม่มีใครนำแบบไปก่อสร้างจริงแน่นอน แม้ว่าวิศวกรจะออกแบบได้แล้ว ก็ตาม

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวในวงการก่อสร้างที่น่าสนใจ ในชุด ‘ เปิดสมองมองก่อสร้าง ‘ นำมาให้โดยอาจารย์ต่อ

Toluene Tower of Babel เมื่อเทียบกับอาคาร Burj Khalifa ที่สูงที่สุดในขณะนี้ ด้วยความสูง 829 เมตร
ที่เห็นเป็นจุดเล็กๆ ขวาสุดของภาพ
Tower of Babel หอบาเบล ในไบเบิล มีเล่าถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่จะพยายามจะสร้างอาคารให้ขึ้นไปสูงเทียมฟ้า แต่พังทะลายลงมา
อยู่ในเมืองบาบิโลน ยุคเมโสโปเตเมีย
Tokyo Tower of Babel สูง 10 กิโลเมตร เมื่อเทียบความสูงและขนาด กับ อาคาร X-Seed 4000 ที่เสนออาคารสูงไว้ที่ 4 กิโลเมตร