เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

โครงการ ถนน 8 เลนและการสร้างเมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนม่า ( Naypyidaw – Myanmar)ถูกจัดอยู่ 1 ใน5 ของโครงการขนาดใหญ่ เมกาโปรเจค ที่ไร้ประโยชน์ของโลก
     โครงการทางหลวงพิเศษ 8 ช่องทางนี้ เป็นถนนคอนกรีต เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงเก่า ย่างกุ้ง ไปยัง เมืองหลวงใหม่ กรุง เน ปยี ดอ ระยะทาง 323.3 กิโลเมตร
และวิ่งต่อไปยัง เมืองมัณฑะเลย์ ได้มีระยะทางทั้งหมดรวม 563 กิโลเมตร
     ถนนสายนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี เสร็จในปี พ.ศ. 2551
ปัจจุบันทางหลวงสายนี้ยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ
    ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางถึง 5 ชั่วโมงเนื่องจากถนน ไม่ได้ถูกสร้างตามมาตรฐานถนนสากล จึงวิ่งด้วยความเร็วสูงไม่ได้ ผิวคอนกรีตไม่เรียบ และทางโค้งไม่มีการยกระดับเอียง ตลอดจนสัญญาณและเครื่องหมายจราจรไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงมาก จนทำให้ได้ชื่อขนานนามว่า เป็น ถนนผีสิง ( Dead Highway ) ซึ่งนอกจากหมายถึงถนนที่อันตรายแล้ว ยังหมายถึง ถนนที่ร้างว่างเปล่า ไม่มีรถมาวิ่งสัญจร
     กล่าวกันว่า การสร้างเมืองหลวงใหม่และถนน 8 เลนนี้ เกิดขึ้นเพราะมีหมอดูแนะนำ ให้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงเก่า ย่างกุ้ง เพราะจะเกิดภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น ณ ที่ตั้งเมืองหลวงเดิมนี้
     เหตุผลที่ควรย้ายเมืองหลวงไปที่แห่งใหม่ เพราะที่คับแคบขยายตัวไม่ได้แล้ว และการจราจรติดขัดมาก มีหลายประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มพัฒนาขึ้น ก็เป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ไม่มีที่ย้ายเมืองหลวงไปแล้ว ไม่มีผู้คนไปอยู่อาศัย กลายเป็นเมืองร้างที่ มีแต่อาคารราชการสวยงาม แบบ กรุง เน ปยี ดอ นี้
     ขอฝากข้อคิดจากกรณีศึกษา นี้ว่า การทำโครงการขนาดใหญ่ อย่าให้หมอดู หรือนักการเมืองเป็นคนชี้ ต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาการลงทุน และวิศวกร สถาปนิกเป็นผู้ร่วมศึกษาออกแบบการก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐาน ก่อนเสมอ
     รศ. ต่อตระกูล ยมนาค
Top 5 Useless Mega Projects in the World

https://investinpak.com/most-useless-megaprojects-in-the…/
ถนน ที่ว่างเปล่า !
บางส่วนของถนน เช่นส่วนที่เป็นสะพาน จะมีช่องทางถึง 8 ช่องทางแต่ละด้าน
ที่ทำการรัฐบาล และ รัฐสภา ที่สร้างใหม่ใหญ่โต และสวยงามทางสถาปัตยกรรมพม่า