เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างในวิกฤตการณ์ COVID-19”

จัดโดย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
เมื่อวันที่ 9 กย. 64

สรุป จากส่วนที่บรรยายโดย นายแพทย์ เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
อดีตแพทย์ รพ.ศิริราช ที่ต้องกลับมาใช้วิชาที่เล่าเรียนมา แก้ไขปัญหาเมื่อคนงานของตน 3,000 คนต้องเผชิญวิกฤต โควิด-19 ถึงขั้นถูกปิดแค้มป์ และต้องหยุดงานก่อสร้างไปช่วงหนึ่ง จนได้กลับมาเปิดการก่อสร้างต่อไปได้อย่างปลอดโรค เขาทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

• สิ่งที่บริษัท แสงฟ้า ได้ทำไปก่อนแล้ว
1. มาตรการ Bubble & Seal โดยแยกออกย่อยลงไปถึงกลุ่มคนประเภทต่างๆงาน และแยกตามแผนการทำงาน ทีละกลุ่มช่าง
2. เปลี่ยนวิธีการทำงาน
2.1 วิธีการสื่อสาร แบบเว้นระยะห่าง หรือโดยไม่ต้องพบใกล้ชิด
2.2 ลดปริมาณ เอกสาร (Paparless)
2.3 แยกลักษณะกิจกรรมตามความจำเป็น
2.4 ให้ความรู้บุคลากร ให้ป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวเอง และการป้องกันการรับเชื้อจากบุคคลอื่น
2.5 รวดเร็วในการตรวจพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ต้น ลดการแพร่ระบาด และจัดแยกที่พัก

• สิ่งที่จะต้องทำ ในอนาคต

3. มาตรฐานใหม่ของกฎหมายก่อสร้าง เช่น คุณภาพของ แค้มป์คนงาน, ประกันภัยการก่อสร้าง, สุขอนามัยของสถานที่ก่อสร้าง และคนทำงาน
4. ลดการใช้ทรัพยากร
มุ่งไปเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Digital transformation, Pre-Fab / Precast, Modular system (dry work), Robot

Link file บันทึกการเสวนา สำหรับเปิดฟังครบตลอดการเสวนาได้ ที่:

https://fb.watch/7WQdVQc64A/

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวในวงการก่อสร้าง ในชุด” เปิดสมองมองก่อสร้าง” จัดหามาเสนอโดย อาจารย์ต่อ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น