เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เริ่มโครงการทางด่วนใช้อุโมงค์ทะลุเข้าหาดป่าตอง ภูเก็ต

จะเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2566 และจะเปิดใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2570

ครม.ได้อนุมัติ งบ 14,670.57 ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง( PPP)ในโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลาง ของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตรเป็นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง และเป็นครั้งแรกที่จะมีช่องทางวิ่งสำหรับมอเตอร์ไซด์แยกเป็นสัดส่วน

รายละเอียด ทางวิศวกรรม และตัวเลขการศึกษาการลงทุน อ่านได้ที่:
https://consmag.com/th/articles/210407-ความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง