เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เลย์แอนด์โก Lay&Go Block เป็นบล็อกคอนกรีตมวลเบาชนิด Cellular Lightweight Concrete (CLC) เป็นนวัตกรรมใหม่ของวิธีการก่ออิฐ ที่ไม่ต้องการใช้ช่างปูนที่มีฝีมือ ใช้หลักการเชื่อมประสานกันของ ของเล่นเด็ก Lego Block ที่เพียงแต่นำบล็อกนี้มาวางเรียงซ้อนกัน แล้วเชื่อมต่อกันด้วยการ กรอกน้ำปูนทรายลงในช่องที่ออกแบบไว้พิเศษ ที่บังคับให้แต่ละก้อนเรียงตั้งกันได้ระนาบ และช่องที่ออกแบบไว้พิเศษนี้ยังมีไว้สำหรับเสริมเหล็กเป็นตะแกรงทุก 60 เซนติเมตร และเสริมเหล็กให้เป็นเสาเอ็นและคานทับหลังได้ด้วย จึงก่อง่ายเพราะไม่ต้องใช้ปูนก่อ เร็วกว่าการก่ออิฐมอญถึง 3 เท่า แข็งแรง ไม่แตกร้าว สามารถฉาบได้ด้วยปูนฉาบธรรมดา
จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วไว้หลายรูปแบบต่างๆ ในชื่อของ ต่อตระกูล ยมนาค
และได้ปรับเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดร่วมกันกับ ดร. ชโลธร โลทารักษ์พงศ์ และ รศ. ดร.ไพจิตร ผาวันเพื่อให้สามารถผลิตในระบบสายพานต่อเนื่องได้จำนวน มากๆโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันโรงงานของบริษัท VT Innovative Alliances สามารถผลิตได้ 120,000 บล็อกต่อเดือน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น