เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เปรียบเทียบวิธีการก่อสร้าง สะพานส่งน้ำ ( Aquaduct ) ในยุคนี้ กับยุคโรมันเมื่อ 3,000 ปีก่อน ในขณะนั้นที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างเพียงการก่ออิฐ และทฤษฎีโครงสร้างโค้ง (Arch structure system) ต่างก็มีความงดงามในโครงสร้าง และวิธีการก่อสร้างของตนเอง และใช้งานได้เหมือนกัน

ก่อนจะมาบรรจบกันได้ ต้องใช้รับแรงแบบโครงสร้างtruss ยื่น Cantilever จะสังเกตเห็น ว่ามีเสริมเหล็กชั่วคราว ยึดโยงอยู่แบบtrussจนเมื่อมาบรรจบกันตรงกลางสะพานได้ โครงสร้างArchจะเป็นตัวรับน้ำหนักของสะพานส่งน้ำตัวจริง และจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมาก

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการการก่อสร้าง ได้ที่นี่ในคอลัมน์ ” เปิดสมองมองก่อสร้าง”