เปิดสมองมองก่อสร้าง โดย ต่อตระกูล ยมนาค

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นอาคารที่ติดอันดับที่สุด ของราชการไทย ถึง 4 ประการ คือ
1. งบประมาณก่อสร้างอาคารหลังเดียวสูงที่สุด 12,280 ล้านบาท
2. ได้ขยายเวลาก่อสร้าง มากที่สุดถึง 4 ครั้ง รวมเวลาที่ได้ต่อสัญญา 1,864 วัน ( กำลังจะได้ต่อเวลาครั้งที่ 5 อีกอย่างน้อย 133 วัน )
3. ใช้เวลาก่อสร้างก่อสร้างนานที่สุด
ถึง 7 ปีครึ่ง ( ยังไม่เสร็จ )
4. มีสัญญาที่ให้ความเป็นธรรม และสิทธิในการขอต่อเวลาการก่อสร้าง แก่ผู้รับเหมามากที่สุด

*** เปิดสมองมองก่อสร้าง ประจำวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ขอนำเสนอเรื่องการก่อสร้างของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่สามารถก่อสร้างได้ยืดเยื้อยาวนานที่สุด โดยไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น