เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

โครงการสะพานไทย
“เราจะแบ่งความเจริญข้ามมาอีกฝั่งคือจากชลบุรี และอีอีซีมายังเพชรบุรี หัวหิน ได้มากขึ้นคือการทำโครงการที่ชื่อว่า “สะพานไทย” เชื่อมระหว่างพื้นที่อีอีซีมายังฝั่งตะวันตกในพื้นที่ของจ.เพชรบุรี หรือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเป็นสะพานที่มีความยาวประมาณ 80 – 100 กิโลเมตร ทำให้เส้นทางที่ปกติต้องอ้อมไกลถึงเกือบ 400 กิโลเมตรลดลงเหลือ 1 ใน 3 หากทำทางเชื่อมได้ความเจริญจากภาคตะวันออกจะมาเชื่อมกับภาคตะวันตก และลงไปยังพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกได้เลยซึ่งเป็นวิธีที่หลายประเทศเช่นญี่ปุ่นทำแล้วประสบความสำเร็จมาแล้ว..”…
ดร. “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการ การพัฒนาโครงการสะพานไทย

เชื่อม2 ฝั่ง อ่าวไทย
ระนอง-ชุมพร-แหลมฉบัง และ เพชรบุรี-แหลมฉบัง
มูลค่าการลงทุน
990,000 ล้านบาท

2564-2566 ศึกษา EIA และBusiness Model
2567-2568ประกวดราคา
2569-2575ก่อสร้าง 7 ปี

ที่มา :
_ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901728
สกพอ. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) EEC กราฟฟิก โดย กรุงเทพธุรกิจ

“เปิดสมองมองก่อสร้าง” วันจันทร์นี้ ขอมองไปข้างหน้าอนาคตความมั่งคั่งของประเทศไทย ด้วยการเชื่อมต่อ 2ฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกและฝั่งมหาสมุทรอินเดียด้วยอภิมหาโครงการ”สะพานไทย”

ดูเส้นทางสีม่วง ที่จะเชื่อมต่อท่าเรือระนอง ลัดข้ามฝั่งทะเลตะวันออกไปยังฝั่งทะเลตะวันตก ของ
ประเทศไทยและเส้นทางสีเหลือง ซึ่งจะเป็นสะพานในทะเล ตรงไปยังท่าเรือแหลมฉบัง
เส้นทาง ร่นระยะเวลาเชื่อมต่อจากท่าเรือแหลมฉบัง มาเพชรบุรี เหลือเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
หรือ อีกทางเลือก เชื่อมพัทยา มายัง หัวหิน เหลือเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาทีี
อ่านสัมภาษณ์ ดร.ไพรินทร์ รายละใน
https:// www.bangkokbiznews.com/news/detail/901728

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น