เปรียบเทียบอิฐมวลเบา CLC และ AAC

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

เปรียบเทียบอิฐมวลเบา CLC และ AAC

อิฐมวลเบา แบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ บล็อกสีเทาตามสีของซีเมนต์ที่เป็นส่วนผสมสำคัญ มีน้ำหนักเบาโดยการเติมฟองอากาศขนาดเล็กมาก (Cellular Lightweight Concrete:CLC)

และ บล็อกสีขาว ที่มีสีตามยิปซั่มที่เป็นส่วนผสมสำคัญ นอกจาก ซีเมนต์ ปูนขาว และผงอลูมิเนียมที่จะสร้างฟองอากาศขนาดเล็กมากทำให้มีน้ำหนักเบาได้มากกว่า บล็ิอก CLC แล้วมีการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclave Aerated Concrete: AAC)

มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้ ( ข้อมูลจาก https://อิฐ.com )

อิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำ CLC มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน ได้แก่ ฉนวนกันความ ร้อน กันเสียง และกันความชื้น วัตถุดิบในการผลิตประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ สารก่อฟองคุณภาพสูง ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กมากที่มีความเสถียรและแทรกตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้มีน้ำหนักเบา เนื้อผลิตภัณฑ์มักจะมีสีเทา

ข้อดีคือ อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่าอิฐมวลเบา AAC จึงลดปัญหาความชื้นและเชื้อรา การก่อสร้างง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากใช้ปูนทรายธรรมดาในการก่อฉาบได้ จึงประหยัดค่าก่อสร้างมากกว่า มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกหรือการขูดขีดได้ดี สามารถเจาะฝังพุกยึดแขวนอุปกรณ์เครื่องใช้และรูปภาพได้ ขณะเดียวกันยังกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญ ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

***ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในบทความชุด

“ เปิดสมองมองก่อสร้าง”
ค้นหานำมาเสนอโดย อาจารย์ต่อ