เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เบื้องหลังพระยืนองค์ใหญ่ ที่พุทธมณฑล เกือบสร้างไม่ได้ !

     พระพุทธรูปยืน ปางลีลา ขนาดใหญ่สูงถึง 15.875 เมตร( 2,500 กระเบียด ) ที่จะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธมลฑล ซึ่งสร้างเฉลิมฉลองการครบรอบกึ่งอายุพุทธกาล 2500 ปี ในปี พ.ศ. 2500 ณ. ตำบลศาลายา เป็นปางลีลาที่มีพระบาทเพียงหนึ่งเดียวที่ประทับยืนเต็มพระบาทรับน้ำหนักทั้งองค์ไว้ ถึง 17 ตัน อีกส่วนอีกพระบาทนั้นมีเพียงปลายพระบาทแตะพื้น

      ทำให้ฝ่ายก่อสร้าง ไม่แน่ใจในความแข็งแรงว่าจะตั้งอยู่ต้านแรงลมได้  รัฐบาลถึงกับต้องระดมความคิดโดยออกประกาศให้รางวัลผู้ที่จะสามารถเสริมความแข็งแรงมั่นคงให้พระพุทธรูปองค์นี้ได้
     ในที่สุดไม่มีผู้ใดสามารถสร้างได้ตามแบบจำลองที่ปั้นไว้ได้ ต้องใช้แบบของอาจารย์ ดร. รชฏ กาญจนะวนิชย์ ซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยต้องเสริมสร้างแท่นขนาดใหญ่วางอยู่หลังพระพุทธรูป เพื่อซ่อนโครงสร้างยึดด้านหลังพระพุทธรูปไว้

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างในชุด”เปิดสมองมองก่อสร้าง” นำเสนอโดยอาจารย์ต่อ
 ภาพชุดนี้ผมไปถ่ายด้วยตัวเองเมื่อเร็วๆนี้เอง

แนวโครงสร้างเหล็ก ที่คาดว่าจะมียึดโยงองค์พระเข้ากับแท่นด้านหลังองค์พระ