เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

เขื่อนภูมิพล เป็นโครงการก่อสร้างของรัฐที่คุ้มค่ามหาศาลที่สุด ของประเทศไทย สร้างด้วยค่าก่อสร้าง 2,250 ล้านบาท ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้เป็นเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี   

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เขื่อนภูมิพล ในปี พ.ศ. 2504
เมื่อก่อสร้างเสร็จ เขื่อนภูมิพลนี้ถือได้ว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง ( Concrete Arch Dam ) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ในขณะนั้น
ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,250 ล้านบาท เงินงบประมาณครึ่งหนึ่งได้จากการกู้เงินจากธนาคารโลกเป็นเงิน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

     เป็นโครงการเมกะ ที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 560,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 2,200 ล้านยูนิต ( มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึง 76 จังหวัด ด้านชลประทานในฤดูฝนจะทำให้พื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำปิงจากเขื่อนลงมาสามารถทำนาได้ประมาณ 1,500,000 ไร่ ในฤดูแล้งสามารถจะช่วยให้พื้นที่ในโครงการลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกพืชฤดูแล้งได้อีกประมาณ 2,000,000 ไร่
ข้อมูลและภาพจาก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง”
นำเสนอเป็นประจำโดยอาจารย์ต่อ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น