เก๋าเล่าโกง

ใบอนุญาตการก่อสร้าง กฎหมาย และขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ จากภาครัฐที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น ช่วยทำให้บ้านเมืองเราเป็นระเบียบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือยิ่งทำให้ขั้นตอนยุ่งยากจนนำมาสู่การเรียกรับสินบน และการทุจริตต่าง ๆ กันแน่ !

มาหาคำตอบได้ใน เก๋าเล่าโกง Podcast Ep.4
โดย รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และ ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค HAND Social Enterprise

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินรายการจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
————————————————-
เลือก กดฟังได้ใน 3 ทางนี้ :

YouTube: https://bit.ly/3nXFAZi

Spotify: https://spoti.fi/3b914gA

Blockdit: https://bit.ly/3w3ovzE