เกาหลี ประกาศสร้างวงชิงช้าสวรรค์ แบบคู่ที่สูงที่สุดในโลก 180 เมตร ที่กรุงโซล ซึ่งจะเสร็จในปี 2027

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

เกาหลี ประกาศสร้างวงชิงช้าสวรรค์ แบบคู่ที่สูงที่สุดในโลก 180 เมตร ที่กรุงโซล ซึ่งจะเสร็จในปี 2027

แต่ก็ยังแพ้ชิงช้าสวรรค์แบบ ดัั้งเดิม ที่มีวงกลมใหญ่ถึง 258 เมตร ที่สร้างเสร็จแล้วที่ดูุไบ ชื่อว่า Dubai’s Ain Dubai วิศวกรจะออกแบบ จะสร้างอะไร ให้เป็นที่สุดของโลก จะยากมาก และแพงมากด้วย ไทยถึงต้องพึ่งนักการตลาดทำอะไรให้เป็นที่สุดของโลกง่ายๆ อย่างเช่น จะทำสถิติโลกสวมกางเกงลายช้าง( ที่จีนผลิต) ได้จำนวนมากที่สุดใน 1 นาที และ กินปาท่องโก๋ มากที่สุดได้ใน 1 นาที

*** ทุกเช้าวันเสาร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ
ในวงการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง ”ปีที่7
นำเสนอโดยอาจารย์ต่อ

ภาพนี้ จะแสดงมุมมอง ที่สวยงาม เห็นเป็นวงแหวนใหญ่ อยู่ขอบฟ้า

ระบบของเกาหลีใต้ จะให้ตู้ผู้โดยสารวิ่งติดไปกับรางที่ไม่หมุน แต่แข็งแรงมาก

ชิงช้าสวรรค์ ที่มีวงกลมใหญ่ถึง 258 เมตรใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ดูุไบ ชื่อว่า Dubai’s Ain Dubai