เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

อียิปต์ สร้างเมืองราชการใหม่ มีอาคาร Iconic Tower ซึ่งจะสูงที่สุดในทวีปแอฟริกาเป็นสัญลักษณ์
อาคารสูง 394 เมตร มี 80 ชั้น พื้นที่ 465,000 ตารางเมตร ก่อสร้างโดยบริษัทของรัฐบาลจีนชื่อ The China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)
ตามแผนจะก่อสร้างเสร็จภายใน 45 เดือน ในประมาณปี 2025

***ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในความรู้ชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ นำมาให้โดยอาจารย์ต่อ

ภาพ Iconic Tower ใจกลางเมืองหลวงใหม่ของอียิปต์ ติดทะเลสาปที่จะสร้างขึ้นมา
ภาพการก่อสร้าง เมื่อ มิถุนายน ปี 2021
รอบๆอาคาร Iconic Tower จะมีอาคารอีก 20 อาคารกำลังสร้างขึ้นรอบๆ รวมมูลค่าการสร้างเมืองหลวงใหม่ของอียิปต์นี้ จะลงทุน 3,000 ล้านเหรียญ $ U.S.
เดิม อียิปต์จะสร้างอาคารให้สูง 1 กิโลเมตร ให้สูงที่สุดในโลก มีรูปร่างเป็นเสาหินโบราณของอียิปต์โบราณ ในใจกลางเมืองหลวงใหม่นี้ แต่เปลี่ยนมาเป็นอาคาร Iconic Tower ที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วแทน