เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

อารยธรรมการก่อสร้างเมืองใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีอายุก่อนกรีก อียิปต์นับเป็นพันปี อยู่ในเอเชีย !

     นี่คือ Indus Civilization ซึ่งตั้งอยู่ในทางเหนือของอินเดีย ที่เป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบัน เป็นอารยธรรมที่มีประชากรรวมกันอยู่ระหว่างหนึ่งถึงห้าล้านคน อยู่ใน Indus Valley นี้
     Indus Civilization มีความล้ำยุคในด้านการวางผังเมือง
       การก่อสร้างอาคารหลายชั้น
       การกำหนดมาตรฐานขนาดอิฐดินเผา
       มีการสร้างระบบระบายน้ำที่ซับซ้อน
       มีระบบส่งน้ำประปา
       และมีการสร้างกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่นสระว่ายน้ำรวม
       มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางโลหะวิทยา
   ที่สำคัญที่ผมสนใจมากก็คือ ที่อารยธรรม Indus นี้มีการกำหนดมาตรฐานของขนาดอิฐดินเผาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อกว่า 4 พันปีมาแล้ว ให้มีขนาด ดังนี้:
      ความหนา = 7 เซนติเมตร
      ความกว้าง = 14 เซนติเมตร
      ความยาว = 28 เซนติเมตร
      เป็นอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ = 1:2:4

*** ทุกวันจันทร์พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้างในบทความชุดเปิดสมองมองก่อสร้างนำเสนอโดยอาจารย์ต่อ

4 พันปี มาแล้วที่อารยธรรม Indus มีการกำหนดมาตรฐานของขนาดอิฐดินเผาขึ้นเป็นครั้งแรก ให้มีขนาด เป็นอัตราส่วน 1:2:4 คือ

ความหนา = 7 เซนติเมตร
ความกว้าง = 14 เซนติเมตร
ความยาว = 28 เซนติเมตร

เป็นอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ = 1:2:4
ตัวเมือง ประกอบด้วยอาคารก่ออิฐ มีอาคารสูงหลายชั้น
และมีการระบายน้ำเสียที่ดีกว่าลอนดอน ในยุคต่อมา
ที่ตั้งของลุ่มน้ำอินดัสนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งสามารถติดต่อกับดินแดนทางอียิปต์และเปอร์เชียได้ทั้งทางบกและทางน้ำ
เนื่องจากในลุ่มน้ำนี้มี แม่น้ำหลายสายไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในการเกษตรและต่อมาก็มีเวลาในการคิดสร้างสรรค์บ้านเมืองและมีความมั่งคั่งขึ้นไปอีกเนื่องจากมีการเดินทางค้าขายกับดินแดน เปอร์เซียและอียิปต์ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความเจริญกัน
ไป
มีการสร้างสระว่ายน้ำ ส่วนกลาง ทำด้วยอิฐดินเผา