เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ มองกรณีน้ำรั่ว อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่สรุปออกมาว่า

“ออกแบบไม่ดีทำน้ำรั่วรัฐสภา”

ตามพาดหัวข่าว นสพ.ไทยโพสต์ ในหน้า 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตค.2564 

    อ่านแล้วมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบการประชุม และการสรุปที่เสทือนต่อวงการออกแบบและก่อสร้างมาก เพราะน่าจะเป็นครั้งแรกในวงการที่ เจ้าของอาคารตัดสินสาเหตุของข้อบกพร่องของอาคารโดยการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาควบคุมงาน เข้ามาร่วมประชุมชี้แจง ด้วย

     ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้านไม่ครบถ้วน และวินิจฉัยไม่ได้ถึงสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขที่ไม่ได้ผล เพราะในหลายกรณี ที่มีปัญหาในการก่อสร้าง สาเหตุอาจเกิดมาได้จากหลายฝ่าย 

ในการประชุมที่จัดโดยประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2564 กรณีเรื่องน้ำรั่วเข้าอาคารรัฐสภาที่ประชุมได้สรุปว่าเกิดจากการออกแบบ ไม่มีหลังคาคลุมระหว่างทางเชื่อมอาคาร และประตูทางเข้าอาคารไม่มีธรณีประตู เมื่อฝนตกหนักส่งผลให้น้ำไหล ลงสู่พื้นล่างจำนวนมาก ไหลเข้าสู่อาคารรัฐสภา        

     ที่ประชุมได้สรุปวิธีแก้ไขว่าต้องให้สถาปนิกออกแบบ แก้ไขเพิ่มเติม แล้วปัญหาน้ำรั่วในอาคารรัฐสภาจะหมดไปได้ ?

 ส่วนที่น้ำรั่วเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภา และรั่วทะลักเข้ามาตามทางเดินเป็นประจำนั้น ไม่ได้ยกขึ้นมาพิจารณาหาสาเหตุ

น้ำรั่ว เข้ามาในห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภา ต้องใช้ถังน้ำวางรองรับ
ข่าว ” ออกแบบไม่ดี ทำน้ำรั่วรัฐสภา”
ภาพกระสอบทรายที่ใช้กันน้ำเข้า บริเวณประตูทางเข้า
น้ำรั่วลงมาทางฝ้าเพดาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น