อนาคต หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้าง ในประเทศไทยเริ่มต้นแล้ว

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

อนาคต หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้าง ในประเทศไทยเริ่มต้นแล้ว

ในประเทศไทยมีการพัฒนาทั้ง วัสดุสำหรับก่อกำแพง ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์แขนเดียว แบบที่ได้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

หุ่นยนต์แขนเดียว ( Industrial Robot ) เดิมมีราคาแพงมาก แต่ก็มีบริษัทในสหรัฐอเมริกาให้เช่าไปก่ออิฐดินเผา ในอัตราเดือนละ เป็นแสนบาท
“แต่ก็พิสูจน์ว่าคุ้มค่าเช่าเพราะก่อได้รวดเร็วได้เดือนละมากกว่า 1 แสนก้อน เฉลี่ยค่าแรงก่ออิฐก้อนละ 1 บาทเท่านั้น

ล่าสุด มีวิศวกรไทยหลายรายกำลังสร้างหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมาเอง ในราคาที่ถูกลงมาก และเมื่อลองใช้ประกอบอิฐมวลเบาชนิดใหม่ที่เรียกว่า Lay&Go ที่ออกแบบให้ไม่ต้องใช้ปูนก่อ หรือปูนกาว เพราะสามารถก่อไป 3 ชั้นแล้วจึงใช้ฉีดน้ำปูนเข้าไปเชื่อมต่อภายหลังได้สะดวกมาก ส่วนหุ่นยนต์แบบเดินได้ ยกวัสดุก่อสร้างได้ นั้น ยังเป็นขั้นทดลอง โชว์อยู่ในห้องเท่านั้น แต่ก็จะมาใช้จริงในเวลาอีกไม่นานแน่นอน

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการก่อสร้าง ได้ในชุด

“ เปิดสมองมองก่อสร้าง ”
นำมาเสนอโดย อาจารย์ต่อ