เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

หินขนาดใหญ่ที่สุด ที่มนุษย์เคยนำมาใช้ก่อสร้าง มีอายุกว่า 9,000 ปีมีชื่อเรียกว่า หินแห่งเมือง Baalbek (The Baalbek Stones) อยู่ที่ Heliopolis ประเทศเลบานอน

     หินนี้มีขนาดยาวถึง 19.50 เมตร หน้าตัด 6.0 X 5.5 เมตร มีน้ำหนักก้อนละ 1,650 ตัน
     สร้างมานานกว่า 9,000 ปีก่อนที่โรมันจะเอาฐานเดิมที่เหลืออยู่ มาสร้างเป็น Heliopolis ต่อมา
     อารยธรรมและมนุษย์ยุค 9,000 ปีก่อนยุคอียิปต์ ก่อนเมโสโปเตเมีย ก่อนเปอร์เซีย ยุคเกือบ 1 หมื่นปีมาแล้วที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทำได้เกินกว่าที่คนยุคต่อๆมาจะทำได้นี้ ได้สูญหายหมดสิ้นไปจากโลกได้อย่างไร ?

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง เป็นประจำในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ ค้นหานำมาเสนอโดยอาจารย์ต่อ

วิหารของโรมัน อันมีขนาดยิ่งใหญ่กว่าที่ อะโครโพริส ที่กรีซ
แสดงขนาดของหิน ที่ได้นำมาวางเรียงเป็นฐานของอาคาร
แนวคิด คาดการณ์วิธีของการชักลากก้อนหินขนาดใหญ่มาก โดยใช้วิธีเชือกและระบบรอก และกว้านหมุน
ขนาดของหิน ที่ตัดแต่งแล้วเทียบกับขนาดคน