เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

หอเอนปิซ่า( The Leaning Tower Of Pisa ) เป็นความผิดพลาดทางวิศวกรรมที่ฐานรากอย่างร้ายแรง 

     แต่ได้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนทุกปี ต้องเดินทางไปชมหอเอนเมืองปิซา แห่งนี้

     ปัจจุบันได้มีการแก้ไข มิให้หอปิซ่า เอียงเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่จะถล่มลงมา การแก้ไขเริ่มในปีพศ 2542 และเสร็จสิ้นในปี 2544 โดยการเจาะดูดดินใต้ฐานรากออกจากฐานด้านตรงข้ามกับที่เอียง หอคอยก็เอนน้อยลง กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมที่เอียงเมื่อเริ่มสร้าง ผ่านไปได้แค่ 20 ปี

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับ เรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในบทความชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง ” คัดเลือกนำมาให้โดยอาจารย์ต่อ เป็นประจำ

 

หอเอียงแห่งเมืองปิซ่า ในปัจจุบัน ยังเอียงอยู่ แต่ปลอดภัยแล้วจากการบูรณะ ฐานรากไม่ไห้เอียงเพิ่มขึ้นอีกต่อไป
หอเอียงแห่งเมืองปิซ่า ในปัจจุบัน ยังเอียงอยู่ แต่ปลอดภัยแล้วจากการบูรณะ ฐานรากไม่ไห้เอียงเพิ่มขึ้นอีกต่อไป
การก่อสร้าง ใช้เวลาเกือบ 200 ปี ตั้งแต่ ปี คศ.1173 ถึง1379 การก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักเป็นช่วงๆ มีส่วนช่วยไม่ให้หอคอยเอียงพังลงมาถ้าสร้างต่อไปเรื่อยๆเหมือนอาคารอื่นๆ
การก่อสร้างใช้เวลาเกือบ 200 ปี ตั้งแต่ ปี คศ.1173 ถึง1379 การก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักเป็นช่วงๆ มีส่วนช่วยไม่ให้หอคอยเอียงพังลงมาถ้าสร้างต่อไปเรื่อยๆเหมือนอาคารอื่นๆ
การแก้ไข มิให้หอปิซ่า เอียงเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่จะถล่มลงมา เริ่มในปี
พศ 2542 และเสร็จสิ้นในปี 2544 โดยการเจาะดูดดินใต้ฐานรากออกจากฐานด้านตรงข้ามกับที่เอียง หอคอยก็เอนน้อยลง กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมที่เอียงเมื่อเริ่มสร้าง เมื่อ 180 ปีที่แล้ว
การแก้ไข มิให้หอปิซ่า เอียงเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่จะถล่มลงมา เริ่มในปี พศ 2542 และเสร็จสิ้นในปี 2544 โดยการเจาะดูดดินใต้ฐานรากออกจากฐานด้านตรงข้ามกับที่เอียง หอคอยก็เอนน้อยลง กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมที่เอียงเมื่อเริ่มสร้าง ผ่านไปได้แค่ 20 ปี