หลังคา อาสนวิหารน็อทร์-ดาม กำลังซ่อมสร้างด้วยไม้ให้เหมือนแบบเดิม ทุกประการ

หลังจากใช้เวลาถกเถียงกันมานานหลายปีว่าจะใช้แบบอะไร จนในที่สุดสภาฝรั่งเศส ก็ได้ออกกฏหมายมาห้าม ทำตามรูปแบบใหม่ๆ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้สถาปนิกเสนอแบบกันมา หวังจะสร้างให้เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคา กำลังดำเนินการสร้างด้วยไม้ชนิดเดิม ตามแบบเดิม และใช้วิธีและเครื่องมือของช่างไม้โบราณ ทุกประการ เพืีอดำรงรักษาคุณค่าของงานศิลปเก่าแก่ของประเทศไว้

กำหนดจะเสร็จแน่นอนก่อนการแข่งขันโอลิมปิค ปารีสในปี 2024

“เปิดสมองมองก่อสร้าง” นำเสนอโดยอาจารย์ต่อ

หนึ่งในรูปแบบ ใหม่ๆ ที่ได้รับความสนใจกันมาก แต่ไม่นำมาสร้างแล้ว