เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
     เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูน ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร ( ความสูง เกินอาคารที่สูง 30 ชั้น )

โดยเริ่มการก่อสร้างครั้งแรก ในสมัยท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ ( เกษม อาจารสุโภ ) เป็น เจ้าอาวาส
      เริ่มก่อสร้างในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2534 ก่อสร้างเสร็จเมื่อในวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ใช้เวลาก่อสร้าง 16 ปี และใช้เงินบริจาคทั้งสิ้น 104,261,089 บาท
     สร้างด้วยฝีมือช่างไทย  ชื่อนายชำนาญ ประติมากรรม

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับ
     ” เปิดสมองมองก่อสร้าง” อาจารย์ต่อ จะนำเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง มาเสนอเป็นประจำ
        สำหรับเช้าวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 นี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆะบูชาจึงขอนำผลงานการก่อสร้างพระพุทธรูป โดยฝีมือช่างไทย ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก มาเล่าสู่กันฟัง 

 

หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 95 เมตร และ ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร
ภาพการปฏิสังขรณ์ ครั้งใหญ่ เนื่องจาก ปูนแตกร้าว
วิวมองที่ไม่เหมือนพระพุทธรูปที่ใดๆ คือการตั้งที่อยู่ในที่ราบเรียบเป็นทุ่งนาเขียวขจี