เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

สาเหตุของการถล่มทะลายของสะพานข้ามทางแยกลาดกระบัง เกิดในขั้นตอนดึงลวดอัดแรง เพิ่มเข้าไปให้ครบ

     แต่คอนกรีตที่เทเชื่อมต่อที่หัวเสารับแรงอัดมหาศาลไม่ได้ แตกระเบิดออก เป็นจุดเริ่มของการถล่มทะลายต่อเนื่องไปทั้งหมด

    เป็นการวิเคราะห์จากอาจารย์ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ ผู้สอนวิชาวิศวกรรมโครงสร้างที่ AIT ชี้ว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่สำคัญ
มีคำอธิบายวิเคราะห์โครงสร้างและมีรูปประกอบที่ชัดเจน ใน Facebook ชื่อ  Punchet Thammarak
 
    ซึ่งจะมีคำอธิบาย และรูปประกอบอีกมาก
ผมขอนำมาสรุปแปลเป็นคำอธิบายง่ายๆ มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น
จุดแรกของการพังทะลายทั้งหมด เกิดจากการดึงลวดอัดแรง เพิ่มที่บริเวณหัวเสา ที่แสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินเกิดแรงอัดมหาศาลขึ้น ทำให้คอนกรีตตรงที่เทเชื่อมชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแตกระเบิดออก ( จุดที่เป็นสีแดง )
จุดที่ลูกศรแดงชี้ คือจุดที่คอนกรีตที่เทเชื่อมหัวเสา ระเบิดแตกออก เนื่องจากรับแรงอัดจาดการดึงลวดอัดแรงไม่ได้ เป็นจุดแรกของการพังทะลายทั้งหมด
อาจารย์ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ อาจารย์สอนวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ที่มหาวิทยาลัย AIT ผู้วิเคราะห์สาเหตุการพังทะลายของสิ่งที่กำลังก่อสร้างต่างๆมาตลอด ใน Facebook ชื่อ Punchet Thammarak