เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

สะพานคนเดินลอยฟ้า(Floating Bridge) ของรัสเซียยื่นได้ยาวและสวยสง่า

โครงสร้างแบบคานยื่น ออกมายาว 70 เมตร มองแล้วเหมือนลอยอยู่ในอากาศทำให้ได้ชื่อว่า Floating bridge อยู่ในสวนสาธารณะ Zaryadye Park ใกล้จตุรัสแดง ใน มอสโคว์

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้างในชุด “เปิดสมองมองก่อสร้าง”
คัดมาเสนอโดยอาจารย์ต่อ