สร้างรัฐสภา 2 หมื่นล้าน แต่ไม่มีงบ สร้างอนุสาวรีย์ ร.7 ประดับหน้าสภา

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

สร้างรัฐสภา 2 หมื่นล้าน แต่ไม่มีงบ สร้างอนุสาวรีย์ ร.7 ประดับหน้าสภา

วันนี้ 10 ธันวาคม วันที่ระลึก ร.7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ จึงต้องไปประกอบพิธีใน ห้องพิพิธภัณฑ์ ของรัฐสภา ! ได้เห็นความสำคัญของการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีผู้บริหารโครงการ PMC ( Project Management Consultant)ให้สำเร็จไม่ใช่กับงานเฉพาะงานคอนกรีตเหล็กและปูน เท่านั้น

องค์ประกอบอื่นๆ แม้เป็นส่วนเล็กๆ ก็มีความสำคัญมาก อย่างเช่นในกรณี หาที่ตั้ง พระรูป ร.7 ที่ย้ายมาจากเดิมที่ตั้งอยู่หน้ารัฐสภาเก่า ไม่ได้ เลยต้องมาอยู่เป็นเพียงของเก่า ในพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวในวงการก่อสร้างที่น่าสนใจในบทความชุด

“เปิดสมองมองก่อสร้าง”
นำมาเล่าสู่กันฟังโดยอาจารย์ต่อ