เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

สงสัยไหม ว่าสมัยเมื่อ 2 พันปีก่อน คนโรมันยกหินใหญ่ๆขึ้นไปก่อสร้างได้อย่างไร
    เขามีรอกใช้ โดยมีทฤษฎีการใช้รอกทุ่นแรง นำมาใช้ผ่อนแรงในการยกวัสดุต่างๆ เมื่อเพิ่มจำนวนรอกเข้าไปก็จะผ่อนแรงมากขึ้นหลายเท่าตัวตามที่ต้องการ
    ตัวเครนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเครนปัจจุบัน แต่ใช้ไม้ขนาดใหญ่มาเป็นโครงแทนเหล็ก ซึ่งยังไม่มีในยุคนั้น
    ส่วนสิ่งที่มาใช้แทนพลังไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ก็คือแรงคน และสัตว์ จะเห็นคนสมัยโรมันใช้กรงล้อแบบใช้กับหนูถีบจักรแต่ใหญ่กว่ามาก มีที่ให้ทหาร 2 คนไปเดินหมุนเครื่องหมุนรอกนี้และอุปกรณ์อื่นๆ

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ นำเสนอเป็นประจำโดยอาจารย์ต่อ